Wat is REACH?

REACH is een systeem (opgesteld door het Europees Chemicaliënagentschap) dat voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. REACH staat voor: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving (verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006 en is vanaf 1 juni 2007 van kracht gegaan. REACH heeft drie doelgroepen:

Verplichtingen door REACH
Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilo per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan. Deze veiligheidsprocedures worden in veiligheidsbladen (MSDS) omschreven middels H- & P-zinnen. Leveranciers zijn verplicht de veiligheidsbladen te delen met een professionele gebruiker.

Boorzuur en formaldehyde(donoren)
Wat betreft de metaalbewerkingsbranche is REACH voornamelijk van toepassing op boorzuur en formaldehyde(donoren). Formaldehyde is een kankerverwekkende stof die niet langer wordt toegestaan in koelsmeervloeistoffen. Boorzuur daarentegen wordt toegestaan tot een percentage van 5,5%. Deze stof is 'slecht voor het ongeboren kind".

Boorzuur en formaldehyde(donoren) worden bestempeld middels de volgende GHS-etiketten:

GHS-etiket boorzuur GHS-etiket formaldehyde
GHS-etiket bij boorzuur GHS-etiket bij formaldehyde

2-S en REACH

2-S en haar partner Petrofer zijn goed voorbereid op REACH. Alle producten uit de Emulcut-serie zijn 100% boorzuur- en formaldehyde(donoren)vrij. Daarnaast hebben deze producten geen gevarenetiketten op het vat en in de MSDS.

Voorbeeld MSDS Emulcut 160 zonder gevarenetiket en MSDS met gevarenetiket voor boorzuur.

Voordelen Emulcut-serie
Ondanks het missen van 'micro-organisme dodende' stoffen als boorzuur en formaldehyde zijn de Emulcut-producten zeer bio-stabiel. Het missen van deze stoffen heeft als groot voordeel dat Emulcut producten veel minder 'plakkerig' zijn dan andere koelsmeervloeistoffen. Hierdoor blijven machines en werkstukken veel schoner en zijn ze makkelijker en dus goedkoper uit te stoken.