Wat is REACH?

REACH is een systeem (opgesteld door het Europees Chemicaliënagentschap) dat voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. REACH staat voor: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving (verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006 en is vanaf 1 juni 2007 van kracht gegaan. REACH heeft drie doelgroepen:

Verplichtingen door REACH
Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilo per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan. Deze veiligheidsprocedures worden in veiligheidsbladen (MSDS) omschreven middels H- & P-zinnen. Leveranciers zijn verplicht de veiligheidsbladen te delen met een professionele gebruiker.

Gevolgen voor de metaalbewerkingsindustrie
In de metaalbewerkingsindustrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze stoffen. Veel waterverdunbare koelsmeermiddelen (koelemulsies), reinigingsvloeistoffen en andere in water oplosbare middelen beschikken over deze stoffen ter conservering. Per 1 december 2018 wijzigen een aantal regels. Zo wordt bij een formaldehyde-houdend middel GHS-08 op het vat en het MSDS geplakt en moet de gebruiker het formaldehydegehalte in de fabriek meten.

Boorzuur en formaldehyde(donoren)
Wat betreft de metaalbewerkingsbranche is REACH voornamelijk van toepassing op boorzuur en formaldehyde(donoren). Formaldehyde  is een carcinogene stof (kankerverwekkend) en wordt per 1 december zwaarder geëtiketeerd. Vanaf die datum krijgt een vloeistof met formaldehyde het etiket GHS-08 op het vat.
Boorzuur daarentegen is een mutagene stof en is 'slecht voor het ongeboren kind'. Deze stof mag per 1 december nog maximaal 5,5% in het vat worden gebruikt.

Boorzuur en formaldehyde(donoren) worden bestempeld middels de volgende GHS-etiketten:

GHS-etiket boorzuur
GHS-08 GHS-07

2-S en REACH

2-S en haar partner Petrofer zijn goed voorbereid op REACH. Alle producten uit de Emulcut-serie zijn 100% boorzuur- en formaldehyde(donoren)vrij. Daarnaast hebben deze producten geen gevarenetiketten op het vat en in de MSDS.

Voorbeeld MSDS Emulcut 160 zonder gevarenetiket en MSDS met gevarenetiket voor boorzuur.

Voordelen Emulcut-serie
Ondanks het missen van 'micro-organisme dodende' stoffen als boorzuur en formaldehyde zijn de Emulcut-producten zeer bio-stabiel. Het missen van deze stoffen heeft als groot voordeel dat Emulcut producten veel minder 'plakkerig' zijn dan andere koelsmeervloeistoffen. Hierdoor blijven machines en werkstukken veel schoner en zijn ze makkelijker en dus goedkoper uit te stoken.