Projectteam Verspanen 4.0

Wat in 2015 is begonnen met kleinschalige praktijktesten op een 5-assige bewerkingsmachine bij het Teclab in Eindhoven, is uitgegroeid tot een project dat voorlopig geen einde kent.

Krachten bundelen
10 Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform zijn de samenwerking aangegaan om het verspaningsproces naar een hoger plan te brengen. Doel is om de criteria die van invloed zijn op het totale verspaningsproces te onderzoeken. Door de samenwerking aan te gaan, kennis te delen en de krachten te bundelen zijn in 2015 de eerste tests uitgevoerd. Sindsdien zijn er tal van onderzoeken gedaan onder dezelfde condities met betrekking tot de standtijd van de frees, reinheid, oppervlaktekwaliteit en anodiseren.

Vragen uit de markt
De kracht van het projectteam is dat de kennis gedeeld wordt met de verspaners. Vaak hebben verspanende bedrijven niet de resources om dergelijke onderzoeken zelf uit te voeren maar de behoefte aan deze kennis is groot. De onderzoeksvraagstukken komen dan ook uit de markt. Het projectteam bestaat uit specialisten op het gebied van: machines, gereedschappen, metaalbewerkingsvloeistoffen, software, reiniging, materialen en meten. Alle ingrediënten voor een perfect verspaand product.

Resultaten
De resultaten van de eerste projecten gaven antwoord op vragen als:

Binnenkort wordt er een nieuw project gestart over welke invloed freesstrategie heeft op de productiesnelheid met behoud van oppervlaktekwaliteit.

Projecten

Project 1: Criteria voor een perfect verspaand product

Project 2: Anodiseercriteria voor een perfect verspaand product

Project 3: EUV-applicatie, criteria voor koelsmeermiddelen

Project 4: Strategisch frezen

Leden Projectteam Verspanen 4.0

Projectteam Verspanen 4.0

Mikrocentrum Alumeco
CNC Consult Innovar KoAr
Machinno / Makino Metel Mitutoyo
SECO Tools Teclab Van den Akker Fluidservice