Drawlub HV51

Drawlub HV51 is een hoogviskeuze, chloorbevattende, zuivere olie voor metaalvormende bewerkingen op ferro- en non-ferrometalen. Het wordt gekenmerkt door zijn hoge smerende eigenschappen en superieure filmsterkte. Door deze hoge smerende eigenschappen is de Drawlub HV51 zeer geschikt als smeerolie bij het tappen in aluminium, titanium, inconel en andere metalen.

Drawlub HV51 wordt voornamelijk gebruikt in vaste vormbewerkingen door wijze van directe, indirecte en transversale impactextrusiehandelingen. De Drawlub HV51 levert tevens uitstekende prestaties bij andere moeilijke vormbewerkingen zoals koppen van bevestigingsmiddelen, draadrollen, draad-, buis- en banktekening.

Bovendien wordt Drawlub HV51 met succes toegepast in zware diepdruk- en dieptrekbewerkingen op vele metalen en legeringen met verschillende materiaalsterkten.

Drawlub HV51 kan in elke verhouding met de dunvloeibare olieproducten zoals Drawlub TD51 worden gemengd.

Restfilms kunnen worden verwijderd met behulp van conventionele industriële reinigingsmiddelen. De Feroclean A-serie van Petrofer is aan te bevelen. Als de getrokken delen worden onderworpen aan een warmtebehandeling, is een voorreiniging verplicht vanwege het chloorgehalte van het smeermiddel.

Specificaties

- Dichtheid @ 20°C DIN 51757 ca. 1,142 g/cm3
- Viscositeit @ 40°C ASTM D789 ca. 1465 mm2/s
- Vlampunt ISO 2 592 > 200  °C
- Stolpunt ISO 3 016 - 6  °C

Technische voordelen

Referenties